Cyfrowa Gmina, Programy | Fundusze | Dotacje

Cyfrowa Gmina – program dofinansowania do cyfryzacji

Proces cyfryzacji zdecydowanie przyspieszył w ostatnich dwóch latach i dotyczy teraz już w zasadzie wszystkich sfer życia. Aby ułatwić urzędom dostosowanie się do nowych realiów, rząd proponuje program Cyfrowa Gmina obejmujący granty przyznawane na realizację zadań związanych z informatyzacją i zwiększeniem cyberbezpieczeństwa. Dowiedz się więcej o programie i jego warunkach.

Cyfrowa Gmina – wsparcie cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego

W jakim celu powstał program? W skrócie Cyfrowa Gmina to wsparcie cyfryzacji dedykowane jednostkom samorządu terytorialnego. Pozwala na pozyskanie nawet 2 mln zł w ramach grantu dla gminy. Dofinansowanie Cyfrowa Gmina ma zapewnić przede wszystkim wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Jego celem jest dostosowanie działalności urzędów do współczesnych realiów i wymagań stawianych instytucjom we współczesnym świecie.

Cyfrowa Gmina – dla kogo?

Jak otrzymać wsparcie z programu Cyfrowa Gmina? Dla kogo jest on przeznaczony? Granty dotyczą urzędów jednostek samorządu terytorialnego, a konkretnie wszystkich gmin w Polsce (miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich). Aby otrzymać dofinansowanie Cyfrowa Gmina, należy przystąpić do konkursu poprzez wypełnienie specjalnego wniosku w wyznaczonym terminie. Należy w nim wskazać, na co zostaną przeznaczone środki. To świetny sposób na unowocześnienie procedur i usprawnienie pracy urzędów.

Cyfrowa Gmina – dotacje i ich cele

Na co można przeznaczyć środki z konkursu Cyfrowa Gmina? Sprzęt IT, oprogramowanie, szkolenia – spektrum jest naprawdę szerokie. Zasadniczo zadania, które obejmują przyznawane z programu Cyfrowa Gmina dotacje podzielone są na cztery grupy, wyznaczające jednocześnie główne cele projektu. Są to:

  • cyfryzacja urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych,
  • edukacja cyfrowa dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji,
  • zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych,
  • analiza i zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Co dokładnie mieści się w tych kategoriach? Czytaj dalej!

Cyfryzacja urzędów JST – sprzęt komputerowy, oprogramowanie, rozwiązania chmurowe

Cele cyfryzacji urzędów JST mogą być realizowane przede wszystkim za sprawą rozwoju rozmaitych systemów informatycznych. W praktyce Cyfrowa Gmina to wsparcie dla IT poprzez:

  • zakup sprzętu,
  • doposażenie serwerowni,
  • modernizację lub rozbudowę wewnętrznych sieci LAN,
  • zakup oprogramowania i licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz zdalnej pracy i nauki,
  • zakup usług chmurowych, usług SaaS,
  • tworzenie środowisk zapewniających ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych.

Lista wydatków kwalifikowanych jest naprawdę długa. Środki można przeznaczyć na rozmaite rozwiązania, które pomogą usprawnić pracę urzędu lub podległych mu jednostek.

cyfrowe gminy dotacje

Edukacja cyfrowa dla JST

Dofinansowanie Cyfrowa Gmina można też wykorzystać na zakup szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu i oprogramowania oraz innych usług edukacyjnych związanych ze szkoleniem  urzędników. To dodatkowe wsparcie, które pomoże pracownikom zapoznać się z nowymi rozwiązaniami w celu ich efektywnego stosowania. Pozyskane w ramach programu Cyfrowa Gmina dotacje można wykorzystać na szkolenia online i stacjonarne, konsultacje ze specjalistami oraz inne podobne usługi.

Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych

Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych to jeden z dodatkowych celów kampanii. Dofinansowanie przewiduje m.in. laptopy, stacje robocze, monitory – rozmaite urządzenia ułatwiające między innymi naukę zdalną. Jednostki samorządu terytorialnego mogą pozyskać tzw. granty PPGR przeznaczone na niwelowanie różnić społecznych i przeciwdziałające cyfrowemu wykluczeniu. W ich ramach możliwe jest przekazanie sprzętu komputerowego uzyskanego dzięki dotacjom z programu Cyfrowa Gmina dzieciom lub wnukom byłych pracowników PGR.

Cyfrowa Gmina – obligatoryjne cyberbezpieczeństwo

Na czym jeszcze polega Cyfrowa Gmina? Sprzęt IT to nie wszystko. Najważniejszym elementem programu jest cyberbezpieczeństwo. To obszar obligatoryjny. Oznacza to, że w ramach przyznanego grantu obowiązkowo musi być wykonana analiza cyberbezpieczeństwa w danej gminie, a jej koszty są pokrywane z funduszy przyznanych w ramach konkursu. Określone w regulaminie programu Cyfrowa Gmina warunki stanowią też, że dopuszczalny jest zakup oprogramowania lub usług związanych właśnie z cyberbezpieczeństwem.

Cyfrowa Gmina – harmonogram

Konkurs grantowy Cyfrowa Gmina jest rozgrywany w rundach, a harmonogram ich realizacji jest podawane na oficjalnej rządowej stronie projektu (https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina). Na tej stronie można też znaleźć wszystkie aktualne informacje dotyczące całego programu.

Jak dotąd wskazano terminy dla dwóch rund. Pierwsza odbyła się w dniach 18.10-17.11.2021. Druga trwa natomiast od 22.11 do 22.12.2021. W dniu uruchomienia każdej rundy publikowana jest też lista gmin, które mogą się ubiegać o dofinansowanie. Cyfrowa Gmina w każdej rundzie przyjmuje wnioski tylko od wymienionych na liście gmin. Zaplanowano jeszcze trzecią regularną rundę oraz czwartą, uzupełniającą, o charakterze otwartym (dostępną dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego).

Cyfrowa Gmina – terminy realizacji

Jak wygląda realizacja projektów w ramach programu Cyfrowa Gmina? Terminy wskazane w regulaminie nie pozostawiają wątpliwości. Gmina ma 18 miesięcy na zrealizowanie zamierzonych zadań. Ponadto wszystkie muszą zostać zamknięte najpóźniej do 30.09.2023 r.

Cyfrowa Gmina – warunki przystąpienia

Warunkiem przystąpienia do programu Cyfrowa Gmina jest wypełnienie i złożenia w odpowiednim terminie wniosku dostępnego w formie elektronicznej na stronie: http://cyfrowa-gmina.p.lodz.pl. Zamieszczony tam generator wniosków pozwala na przygotowanie formularza rejestracyjnego zawierającego niezbędne dane kontaktowe oraz formularza aplikacyjnego o grant. Aby uzyskać środki z programu Cyfrowa Gmina na komputery lub inny sprzęt IT, oprogramowanie lub też działania szkoleniowe, należy wskazać we wniosku planowane wydatki i możliwie dokładnie opisać sposób realizacji grantu.

Formularz rejestracyjny można wypełnić w dowolnym momencie, natomiast możliwość złożenia formularza aplikacyjnego pojawia się w momencie rozpoczęcia rundy, w której dana gmina jest uprawniona do składania wniosków. Przyznane w projekcie Cyfrowa Gmina dotacje dla każdej gminy mogą mieć wartość od 100 tys. do 2 mln zł w zależności od zaludnienia i wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dokładne wyliczenie maksymalnej kwoty grantu dla każdej z gmin znajduje się w dokumentacji konkursowej. Maksymalny poziom refundacji to aż 100%!

Cyfrowa Gmina – jak wykorzystać grant?

Jak wykorzystać grant? Program Cyfrowa Gmina daje bardzo szerokie możliwości cyfryzacji zarówno urzędom gmin, jak i jednostkom im podległym. Jednym z najprostszych sposobów na unowocześnienie gmin jest sprzęt IT. Ważne jednak, aby efektywnie wykorzystać budżet, wybierając rozwiązania, które okażą się najbardziej przydatne, a jednocześnie ekonomiczne. Warto pamiętać, że dzięki wsparciu programu Cyfrowa Gmina można wyposażyć w laptopy, komputery stacjonarne, monitory i inny sprzęt komputerowy nie tylko urzędy, ale również szkoły i placówki specjalne. Może to obejmować także sprzęt do zdalnej pracy i nauki.

Chcąc pozyskać wysokiej jakości sprzęt komputerowy w dobrej cenie, warto zwrócić uwagę na ofertę poleasingową. Sprzęt używany wcześniej w firmach zazwyczaj nosi niewielkie oznaki jakiegokolwiek zużycia i jest w znakomitym stanie technicznym. Godne uwagi z całą pewnością są też urządzenia odnowiona (refurbished) wyróżniające się w zasadzie takimi samymi cechami jak nowy sprzęt, a jednocześnie bardzo przystępną ceną. Wybierając tego typu sprzęt IT, należy postawić na sprawdzonego dostawcę – takiego jak Vedion. Oferta obejmuje wyłącznie bezpieczne, sprawdzone i profesjonalnie odnowione urządzenia, a każde z nich jest objęte gwarancją obejmującą nawet 24 miesiące. Dostępne jest też oprogramowanie na licencjach dedykowanych urzędom oraz placówkom edukacyjnych.

Skorzystanie z usług Vedion to więcej korzyści dla gminy. Dedykowany opiekun klienta pomoże dobrać sprzęt, który idealnie spełni potrzeby urzędu lub podległych mu jednostek, a jednocześnie umożliwi optymalne wykorzystanie budżetu dotacji pozyskanej w ramach programu Cyfrowa Gmina. To również usługi serwisowe i wsparcie techniczne, które mogą się przydać podczas wdrażania nowych rozwiązań cyfryzacyjnych.

Kontakt z nami

Damian Ponikowski

Dyrektor Handlowy
Dane kontaktowe:

dponikowski@vedion.pl

+48 666 658 581

Łukasz Liwiński

Opiekun Klienta Biznesowego
Dane kontaktowe:

lliwinski@vedion.pl

+48 535 571 795

Paweł Liśkiewicz

Opiekun Klienta Biznesowego
Dane kontaktowe:

pliskiewicz@vedion.pl

+48 508 100 696

Adam Kowalczyk

Opiekun Klienta Biznesowego
Dane kontaktowe:

akowalczyk@vedion.pl

+48 884 058 588

Related Posts